მეზობელი სიტყვები
gamma-aminobutyric acid ან γ-aminobutyric acid
არსებითი სახელი
/͵gæməəʹmi:nəʊbju:ʹtɪrɪkʹæsɪd/

ბიოქ. გამა-ამინოერბომჟავა, γ-ამინოერბომჟავა (ამინომჟავა, რომელიც ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში მაინჰიბირებელი ნეიროგადამცემს ფუნქციებს ასრულებს; აბრევ. GABA).