მეზობელი სიტყვები
gamogenetic ან gamogenic
ზედსართავი სახელი
/͵gæmədʒəʹnɛtɪk, ͵gæməʹdʒɛnɪk/

გამოგენური, გამეტების შერწყმის შედეგად წარმოქმნილი; სქესობრივი.