მეზობელი სიტყვები
gamophyllous
ზედსართავი სახელი
/͵gæməʊʹfɪləs/

ბოტ. ფოთლებშეზრდილი, შეზრდილი ფოთლების ან ყვავილსაფრის ფოთოლაკების მქონე (ითქმის ყვავილის შესახებ).