მეზობელი სიტყვები
gangliar
ზედსართავი სახელი
/ʹgæŋglɪə(r)/

ანატ. განგლიონური, განგლიოზური; განგლიონთან ან განგლიონებთან დაკავშირებული.