მეზობელი სიტყვები
ganglionated
ზედსართავი სახელი
/ʹgæŋglɪeɪtɪd/

ანატ. განგლიონებიანი, განგლიონების მქონე; კვანძოვანი.