მეზობელი სიტყვები
ganglion cells
არსებითი სახელი
/͵gæŋglɪənʹsɛlz/

pl ანატ. განგლიოზური უჯრედები (თვალის ბადურას ნეირონები / ნერვული უჯრედები; აგრ. retinal ganglion cells).