მეზობელი სიტყვები
Ganodermataceae
არსებითი სახელი
/͵gænəʊ͵dɜ:məʹteɪʃɪi:/

pl მიკოლ. განოდერმასებრნი (აბედა სოკოების ოჯახი; Ganodermataceae fam.).