მეზობელი სიტყვები
gap
არსებითი სახელი
/gæp/

მოლ. ბიოლ. გეპი, რღვეული (ერთი ან რამდენიმე ნუკლეოტიდის არარსებობა ორჯაჭვიანი პოლინუკლეოტიდის ერთ-ერთ ჯაჭვში).