მეზობელი სიტყვები
gape
არსებითი სახელი
/geɪp/

ზოოლ. მანძილი ცხოველის გაღებულ ყბებს შორის.