მეზობელი სიტყვები
gastrovascular cavity
არსებითი სახელი
/͵gæstrəʊ͵væskjʊləʹkævətɪ/

ზოოლ. გასტროვასკულარული ღრუ (საჭმლის მომნელებელი და ცირკულაციური ფუნქციის მქონე ღრუ / სისტემა ნაწლავღრუიანებში და სხვ.).