მეზობელი სიტყვები
gayal
არსებითი სახელი
/ʹgeɪəl, gəʹjæl, ɡəʹjɑːl/

მმლ. გაიალი (Bos frontalis).