მეზობელი სიტყვები
gazelle
არსებითი სახელი
/gəʹzɛl/

მმლ. გაზელი (ნამდვილი ანტილოპების (Antilopinae) ქვეოჯახში შემავალი წყვილჩლიქოსანი; Gazella gen.).