მეზობელი სიტყვები
G banding
არსებითი სახელი
/͵dʒi:ʹbændɪŋ/

ბიოტექ. G-ბენდინგი (ქრომოსომათა დიფერენციალური შეღებვის ტექნიკა გიმზას საღებრის გამოყენებით) [იხ. აგრ. Giemsa stain].