მეზობელი სიტყვები
GC box
არსებითი სახელი
/͵dʒi:si:ʹbɒks/

გენ. GC-ბოქსი (გუანინითა და ციტოზინით მდიდარი დნმ-ის თანმიმდევრობა).