მეზობელი სიტყვები
GCR
/͵dʒi:si:ʹɑ:(r)/

აბრევ. = glucocorticoid receptor.