მეზობელი სიტყვები
GDB
/͵dʒi:di:ʹbi:/

აბრევ. = Genome Database.