მეზობელი სიტყვები
glass sponges
არსებითი სახელი
/͵glɑ:sʹspʌndʒɪz/

pl ზოოლ. ექვსსხივიანი ღრუბელები, მინის ღრუბელები (Hexactinellida cls.).