მეზობელი სიტყვები
Glaucophyta
არსებითი სახელი
/ʹglɔ:kəfɪtə/

pl ბოტ. გლაუკოფიტები, გლაუკოცისტოფიტები (მიკროსკოპულ წყალმცენარეთა ოჯახი; Glaucocystaceae fam.).