მეზობელი სიტყვები
Glc
/͵dʒi:ɛlʹsi:/

აბრევ. = glucose.