მეზობელი სიტყვები
glenoid
ზედსართავი სახელი
/ʹgli:nɔɪd/

ანატ. სასახსრე; glenoid fossa სასახსრე ფოსო.