მეზობელი სიტყვები
gliadin
არსებითი სახელი
/ʹglaɪədɪn/

ქიმ. გლიადინი (ხორბლის თესლში და სხვ. შემავალი ცილა).