მეზობელი სიტყვები
glial cell
არსებითი სახელი
/ʹglaɪəlsɛl/

ანატ., ფიზიოლ. გლიური უჯრედი, ნეიროგლიის უჯრედი (ცენტრალური ნერვული სისტემის არანეირონულ უჯრედთაგან ერთ-ერთი) [იხ. აგრ. neuroglia].