მეზობელი სიტყვები
gluten
არსებითი სახელი
/ʹglu:tən/

ბიოქ., ბოტ. გლუტენი, წებოვანა, წებოგვარა (ხორბლის და სხვ. მარცვლის შემადგენლობაში შემავალი წყალში უხსნარი ცილა).