მეზობელი სიტყვები
gluteus
არსებითი სახელი
/ʹglu:tɪəs, glu:ʹti:əs/

(pl glutei) ანატ. დუნდულა კუნთი (აგრ. gluteus muscle).