მეზობელი სიტყვები
Glx
/͵dʒi:ɛlʹɛks/

აბრევ.

1. = glutamic acid;

2. = glutamine.