მეზობელი სიტყვები
glycan
არსებითი სახელი
/ʹglaɪkæn/

ქიმ. გლიკანი, პოლისაქარიდი.