მეზობელი სიტყვები
glycation
არსებითი სახელი
/͵glaɪʹkeɪʃn/

ბიოქ. გლიკაცია, გლიკირება, არეფერმენტაციული გლიკოზილირება.