მეზობელი სიტყვები
glyceraldehyde
არსებითი სახელი
/͵glɪsəʹrældɪhaɪd/

ბიოქ. გლიცერალდეჰიდი, გლიცერინის ალდეჰიდი.