მეზობელი სიტყვები
glycerolipid
არსებითი სახელი
/͵glɪsərəʊʹlɪpɪd/

ბიოქ. გლიცეროლიპიდი.