მეზობელი სიტყვები
Glycine
არსებითი სახელი
/ʹglɪsəni:/

ბოტ. სოია (პარკოსანთა ოჯახის მცენარეთა გვარი; Glycine gen.).