მეზობელი სიტყვები
glycobiology
არსებითი სახელი
/͵glaɪkəʊbaɪʹɒlədʒɪ/

ბიოქ. გლიკობიოლოგია (პოლისაქარიდებისა და ნახშირწყლების სტრუქტურისა და ბიოლოგიურ პროცესებში მათი როლის შემსწავლელი დარგი).