მეზობელი სიტყვები
glycocholate
არსებითი სახელი
/͵glaɪkəʊʹkɒlət, ͵glɪkəʊʹkɒlət/

ბიოქ. გლიკოქოლატი (გლიკოქოლის მჟავას მარილი) [იხ. აგრ. glycocholic acid].