მეზობელი სიტყვები
γ-MN
/͵gæməɛmʹɛn/

აბრევ. = gamma motor neuron.