მეზობელი სიტყვები
gnotobiotic
ზედსართავი სახელი
/͵nəʊtəʊbaɪʹɒtɪk/

გნოტობიოტური, გნოტობიოლოგიური; სტერილური.