მეზობელი სიტყვები
gnotobiotics
არსებითი სახელი
/͵nəʊtəʊbaɪʹɒtɪks/

გნოტობიოტიკა, გნოტობიოლოგია (ორგანიზმის გამოზრდა და მისი ცხოველმოქმედების შესწავლა სტერილურ გარემოში).