მეზობელი სიტყვები
GnRH
/͵dʒi:ɛnɑ:rʹeɪtʃ/

აბრევ. = gonadotropin releasing hormone.