მეზობელი სიტყვები
Gnt
არსებითი სახელი
/͵dʒi:ɛnʹti:/

(giga nucleotide- აბრევ.) მოლ. ბიოლ. გიგანუკლეოტიდი (ერთჯაჭვიანი დნმ-ის ან რნმ-ის მოლეკულის სიგრძის საზომი ერთეული, უდრის ერთ მილიარდ ნუკლეოტიდს) [იხ. აგრ. nt; შდრ. აგრ. gigabase].