მეზობელი სიტყვები
goat
არსებითი სახელი
/gəʊt/

მმლ. თხა (Capra gen.).