მეზობელი სიტყვები
goat-antelope
არსებითი სახელი
/͵gəʊtʹæntɪləʊp/

მმლ. ჯიხვი (Caprinae spp.) [იხ. აგრ. Caucasian goat].