მეზობელი სიტყვები
goatfish
არსებითი სახელი
/ʹgəʊtfɪʃ/

(აგრ. red mullet) იქთ. 1) ბარაბული (Mullus gen.);

2) pl = Mullidae.