მეზობელი სიტყვები
G₁ ან G1
არსებითი სახელი
/͵dʒi:ʹwʌn/

ციტ. G1-ფაზა / პერიოდი (ზრდის პირველი ეტაპი ევკარიოტული უჯრედის ციკლის ინტერფაზაში, წინ უსწრებს S-ფაზას, ანუ დნმ-ის სინთეზის / რეპლიკაციის ფაზას; აგრ. G phase, G1 phase).