მეზობელი სიტყვები
G-protein-coupled receptors
არსებითი სახელი
/͵dʒi:prəʊti:nʹkʌpldrɪʹsɛptəz/

pl ბიოქ. G-ცილასთან დაკავშირებული რეცეპტორები, ნახევრად სპირალური რეცეპტორები (ტრანსმემბრანული რეცეპტორების დიდი სუპეროჯახი; აბრევ. GPCRs).