მეზობელი სიტყვები
G proteins
არსებითი სახელი
/͵dʒi:ʹprəʊti:nz/

pl ბიოქ. G-ცილები, გუანოზინის ნუკლეოტიდის შემბოჭველი ცილები [იხ. აგრ. guanine nucleotide binding proteins].