მეზობელი სიტყვები
Graafian follicle
არსებითი სახელი
/͵grɑ:fɪənʹfɒlɪkl/

ემბრ. გრააფის ბუშტუკი (ბუშტუკის მსგავსი ფოლიკული ძუძუმწოვრებისა და ადამიანის საკვერცხეში, რომელიც კვერცხუჯრედს შეიცავს; აგრ. antral follicle).