მეზობელი სიტყვები
grade
არსებითი სახელი
/greɪd/

ევოლ. ევოლუციური საფეხური.