მეზობელი სიტყვები
granzyme
არსებითი სახელი
/ʹgrænzaɪm/

ბიოქ. გრანზიმი (აპოპტოზში მონაწილე ერთ-ერთი პროტეაზა / პროტეოლიზური ფერმენტი, რომელიც არააქტიური ფორმით შედის ციტოტოქსიკური T-ლიმფოციტების გრანულების შემადგენლობაში).