მეზობელი სიტყვები
grape fern
არსებითი სახელი
/ʹgreɪpfɛ:n/

ბოტ. გვიმრა მარგალიტა (Botrychium gen.).