მეზობელი სიტყვები
grape phylloxera
არსებითი სახელი
/ʹgreɪpfɪlɒk͵sɪərə/

ენტ. ფილოქსერა (Dactylosphaera / phylloxera vitifoliae).