მეზობელი სიტყვები
grape sugar
არსებითი სახელი
/ʹgreɪp͵ʃʊgə(r)/

ბიოქ. ყურძნის შაქარი, გლუკოზა [იხ. აგრ. glucose].