მეზობელი სიტყვები
gromwell
არსებითი სახელი
/ʹgrɒmwəl/

ბოტ. 1) ქვათესლა (Lithospermum gen.);

2) კაკბის საკენკელა (Lithospermum officinale).